O nás

Když Rada Města Březová schválila zřízení Spinning centra ve stávajících prostorách fitness a město podepsalo licenční smlouvu se společností MAD DOGG ATHLETICS INC. a zakoupilo rotopedy Spinner, mohla parta nadšenců zahájit v červnu 2009 činnost.

Pro zajištění programu Spinning jsme měli k dispozici 4 certifikované instruktory J.G.S.I. a hned od počátku jsme dbali na kvalitativní úroveň vedení hodinových lekcí. Vždy nás potěší, když klienti kladně hodnotí naše Spinning lekce ve srovnání s tím, na jaká byli zvyklí. Po devítii letech provozu k nám dojíždí zájemci o Spinning ze Sokolova, Chodova , Rychnova, Kynšperka, Rotavy a Karlových Varů. Největší část cvičenců je samozřejmě místních a u každého cvičení je zdravé jádro lidí, které se zúčastňuje hodin pravidelně. V současnosné době vedou Spinning lekce instruktoři J.G.S.I. STAR 1, Pavel a Alena.

instruktoři

Po úspěšném provozu Spinning centra jsme splnili podmínky na provozování programu Jumping a Město Březová podepsalo licenční smlouvu s majitelem panem Mgr.Tomášem Buriankem. I program Jumping si získal mezi cvičenci velkou oblibu a to díky kvalitnímu vedením certifikovaných instruktorek Lenky a Ireny. Po odchodu obou instruktorek z fitness nemáme v současné době instruktora a budeme se snažit tento kvalitní program opět provozovat.

Pozitivní je příchod nového cvičitele fitness Bc. Jana Kašpara, absolventa pedagogické fakulty v oblasti sportu. Svojí činnost s úspěchem záhájil v lednu 2017 cvičením Kruhový trénink, který si získal ihned zájemce jak u žen tak i mužů.

Instruktorský sbor jsme rošířili o novou instruktorku v programu Fitbox Nikol Strnadovou. Doufáme, že se podaří Nikol navázat na instruktorku Irenu a zvýší se zájem o tento program.

Instruktoři fitcentra prezentovali svojí činnost na akci Den zdraví Březová v Multifunkčním centru , kde  představili ukázkové lekce SPINNING, DANCE Arobic, Pilates a  každý si mohl cvičení vyzkoušet, nebo se účastnit  Jumping párty na 30 trampolínách pod vedením zakladatele programu Tomáše Buriánka. V průběhu celého sportovního dne jsme zajistili přednášky o zdravé výživě s renomovanými lektorkami a ochutnávku byliných čajů SERAFÍN. Závěr patřil populární ZUMBA párty.

Co se nám podařilo a jaké máme nové cíle s novým rokem.

Setkání instruktorů se starostou

Po dobudování nových prostor fitness v budově bývalé ZŠ prvního stupně jsme oproti bývalému fitku získali dva samostatné sály a není nutné neustále přimísťovat spinnery, což není pro stacionární kola to nejlepší z hlediska poškození drahého zařízení a především již nemusíme řešit neustálé připomínky majitelům bytů na hluk v objektu. V roce 2017 jsme díky podpoře města vybavili Sál spinning televizorem v rozlišení 4K a úhlopříčkou 139 cm a lekce jsou nyní vedeny s video projekcí. Rovněž je televizor využíván k odborné tématice v oboru fitness a předevsím programu spinning. Splnili jsme si cíl vyškolit pro spinning nového instruktora s certifikaci J.G.S.I. a naše nová posila Bc. Alena Šefrnová splnila podmínky v online testu s MDA California, USA a stala se členkou velké "Spinning rodiny". Rovněž jsme doplnili zařízení fitness o  3 computery Spinning a nové posilovací prvky pro Kruhový trénink jako například Bosu-Elite trainer.

Cíle pro rok 2018?

Od nového roku bycho chlěli více využít sálu číslo 2, který je ideální pro kolektivní cvičení a tak plánujeme taneční průpravu v latinsko-amerckém ritmu pro ženy, tzv. Latina Lady. Budeme se snažit připravit dalšího instruktora pro FitBox a Jumping. v případě schváleného rozpočtu města ve fe fitness dovybavit ostatních 5 spinnerů originál spinning computery.

Samozřejmě, že nic z toho co děláme by nebylo možné bez pomoci města v materiální a technické vybavenosti, za což samozřejmě děkujeme.

Poděkování za práci instruktorů se nám dostává každý rok na setkání aktivních občanů se starostou města panem Miroslavem Boudou. (viz foto ze setkání)

 

© Bc. Marek Vít,  marekvit@gmail.com