Zumba

O Zumbě

 

Historie

Zakladatelem Zumby je věhlasný kolumbijský fitness trenér a choreograf Alberto „Beto“ Perez. Na Zumbu vlastně přišel úplně náhodou v devadesátých letech. Jednoho dne dorazil na svou hodinu aerobiku, ale zjistil, že si zapomněl kazetu s hudbou. Proto použil tu, kterou poslouchal cestou na trénink a improvizoval. Klientům se to líbilo tak, že si o tuto hodinu potom říkali sami.zumba

Alberto Perez založil později s přesunem do USA z Kolumbie organizaci Zumba Fitness LLC, která zaštiťuje Zumbu celosvětově. 

Zumba je ochranná známka chránící taneční fitness program vlastněný společností Zumba Fitness LLC. Jedná se o první taneční fitness program, který je veselý a zábavný. Kvalitně vedená lekce je prospěšná nejen tělu, ale výrazně ovlivňuje i psychiku, cvičenci zažívají endorfinové opojení. Nemá pokročilostní úrovně. Program není ve formě kurzů ,ale jsou provozovány otevřené hodiny (openclass).

  Zumba je typická svojí hravostí, choreografie reaguje precizně na hudbu. S novou hudební pasáží se objevuje nový pohyb, taneční krok.

Zumba jako párty: Hlavní slovo má hudba. Je velmi hlasitá, jako na párty. Instruktor používá po vzoru zakladatele Zumby Beta Pereze neverbální cueing, mikroport se v Zumbě nevyužívá, není třeba, nikdo nechce rušit poslech hudby, lekci vede právě hudba. Účastníci lekce se řídí změnami hudby v konkrétní skladbě - choreografie je dle této metody předem připravena a instruktor přesně na tyto změny reaguje a dává neverbální signály svým studentům. Mnohdy jsou slyšet i reakce rozvášněných tanečníků - kteří při gradující atmosféře a energii v oblíbené skladbě křičí, hvízdají a dávají najevo jak je lekce baví.

 

Zumba v porovnání s aerobikem

Zumba má s aerobikem společného jen vztah a roli instruktora vůči cvičícím v sále. Aerobik potřebuje mikroport, s jehož pomocí instruktor dává pokyny, napravuje držení těla. Zumba inspirovaná tancem příchozí tímto nestresuje, cvičenec dělá jen to, co sám zvládne motoricky.

Prvky/kroky aerobiku by se v zumbě neměly používat - výjimkou je warm-up, kde se může užít několik triviálních základních kroků aerobiku, které klienti zvládnout. Díky používání prvků z tradičních latino tanců z latino prostředí se posiluje hluboký stabilizační systém páteře (CORE), to mají s aerobicem společné.

Zumba v porovnání s taneční lekcí: Pohyb latino tanců je přirozený a z této přirozenosti Zumba vychází. Držení rukou je přirozené. Zumba nemá v zásadě moc společného s taneční lekcí - instruktor během lekce Zumby choreografie a taneční kroky nevysvětluje. Při Zumbě stále hraje hudba, klienti se vše učí během lekce, forma výuky nováčků je dána schopnostmi a zkušenostmi instruktora. Kroky jsou tak lehké, že extra výuka není třeba. Na dance aerobiku si to klienti nejvíc užívají na konci, tzv. finálovka, kdežto na zumbě si to užívají celou hodinu, ale až po opakované návštěvě hodiny stejného instruktora.

Sportovní/fitness hledisko

Zumba představuje aerobní trénink - jedná se o formu intervalového tréninku, využívá se pojmenování (intermittent training) - "přerušovaný trénink". Střídají se pomalé a rychlé skladby, čímž se dosahuje efektivního spalování tuku. Při jedné lekci se spálí 300-1000kcal. Tepová frekvence se po dobu tréninku udržuje v aerobní zóně, zvyšuje se a klesá s měnící se skladbou, kvalifikovaní instruktoři ví jak poznat anaerobní zónu u klientů.

Druhy lekcí

  • Zumba Basic Steps Level 1– základní kroky Zumby, zahrnuje tance salsa, cumbia, reggeaton, merengue.
  • Zumba Basic Steps Level 2 – více tanečních stylů, a to belly dance, samba, tango, flamenco.

zumba 2Další druhy lekcí s sebou nesou povinnost instruktora absolvovat další kurz. Tyto lekce mohou vést pouze instruktoři s platnou licencí.

  • Zumba Gold– Zumba určená aktivním seniorům, osobám s nadváhou, po úrazech, méně nadaným tanečníkům nebo těhotným ženám, kde se vyžaduje mírnější přístup při cvičení. Odnoží Zumby Gold je také Zumba Gold Chair class, která se zaměřuje na zdravotně postižené(vozíčkáře).
  • Zumba Toning– kombinace posilovacích a tanečních prvků za účelem spalování kalorií a zároveň tvarování těla, při cvičení se používají malé činky, které chrastí (připomínají maracas/rumba koule).
  • Aqua Zumba– Zumba vhodná například pro lidi po nemoci nebo jako rehabilitace, jelikož cvičení ve vodě je pro tělo příjemnější. Vhodná pro těhotné.
  • Zumbatomic – cvičení určené dětem od 4 let do 12 let. Dělí se na Big stars a Lil´stars pro malé a starší děti. U dětí se eliminují smyslé prvky jako vlnění boky, bere se v úvahu křehká dětská fyzická konstituce, lekce trvají 30 a 45minut.

Průběh lekce

Lekce Zumby většinou trvá zpravidla 60 minut, začíná warm-upem, který čerpá a používá podobné triviální prvky jako aerobik. V této části instruktor svědomitě připraví cvičence nejen po fyzické, ale i po psychické stránce na další část hodiny. Po rozehřátí následuje taneční párty, plná latinskoamerických rytmů, kde hraje hlavní roli hudba. Používá se převážně latinskoamerická hudba (salsa, merengue, reggaeron, calypso, cumbie, cha-cha, quebradita ad., mambo, jive ad.) dále se setkáváme i s prvky z orientálních i afrických tanců, s flamencem, řeckou zorbou ad. Každý tanec má základní kroky a proto i Zumba má standardizované kroky. Tyto kroky jsou součástí lekce i v obdobě variací, aerobikové prvky do střední části lekce Zumby nepatří. Latinskoamerická hudba představuje 80% z hodiny, zbytek může představovat moderní hudba, třeba i hip hop atd. Na zemi se nikdy necvičí, vše včetně protažení probíhá ve stoje. Lekce končí pomalou skladbou, kdy je proveden cool down (snížení tepové frekcence) a důležitý strečing.

 

© Bc. Marek Vít,  marekvit@gmail.com